Geluidsomkasting vrachtwagen

panels

Industriële installaties in de buurt van een woonwijk plaatsen is nooit zonder risico. Deze kunnen voor geluidsoverlast en ongewilde frustraties zorgen. Preventief naar oplossingen zoeken is dan van grootst belang.

Om deze situatie te verhelpen heeft Polytek geluidsopnames gemaakt van de installatie, waaruit dan het frequentiespectrum bekomen kon worden. Hierna zijn we gaan zoeken naar het meest gepaste materiaal om dit specifieke geluid te dempen, en welke oplossingen op de markt verkrijgbaar zijn. Rond de geluidsbron werd een omkasting ontworpen om de gevonden producten met de geluiddempende eigenschappen te monteren.